Nadat er een offerte is uitgebracht en deze door u, als klant, is goedgekeurd kunnen we met de werkzaamheden beginnen. Op de offerte staat precies welke en hoeveel materialen er gebruikt worden en welke werkzaamheden er worden uitgevoerd. U wordt zo veel mogelijk betrokken tijdens de aanleg of renovatie van de tuin. Kleine wijzigingen of aanpassingen kunnen dan meteen meegenomen worden. Natuurlijk wordt er van te voren afgesproken hoeveel tijd er nodig zal zijn om de tuin te realiseren en wanneer er met de werkzaamheden begonnen kan worden. Nadat de tuin gereed is zullen we samen de tuin doorlopen. De tuin is pas af als u als klant tevreden bent met het eindresultaat.